Hírek

Elérhetőségek

Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése

Projekt tájékoztató

Pályázati felhívás neve: Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése
Pályázati felhívás kódszáma: TOP-1.4.1-19
Kedvezményezett neve: Berhida Város Önkormányzata
Projekt címe: Bölcsődei fejlesztése és új épület építése megújuló energiaforrással Berhida városában
Támogatás összege: 301 738 442 Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00011 Projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.12.29.
A Támogató a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretén belül TOP- 1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése tárgyú felhívást tett közzé, melyre Berhida Város Önkormányzata TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00011 azonosító számon regisztrált, 2019.07.30. napon támogatási kérelmet nyújtott be a felhívás szerint, amelyet a Támogató 2019.12.18. napon kelt támogatói döntése szerint támogatásban részesített.
A szerződés tárgya a bölcsőde fejlesztése és új épület építése megújuló energiaforrással Berhida városában című és TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00011 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt elszámolható költségeinek Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.
A projekt céljainak bemutatása
A Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde Berhidai intézményében maximálisan 14 főt (2 évet betöltött esetében) lehet beíratni a bölcsődébe, viszont az elmúlt évek jelzései és várólistái alapján helyhiány jelentkezett, mert egyre több a GYES-ről, valamint a GYES mellett munkába visszatérő szülő, és a térségi településekről ingázó munkavállalók igénye is megnövekedett a környező, dinamikusan fejlődő gyárak létszámbővítő foglalkoztatáspolitikája miatt. Ezen okok megoldására döntött az önkormányzati testület és az önkormányzatok társulása e pályázat keretén belül történő bölcsődefejlesztésről, melyhez a fenntartási idő végéig vállalják a működtetéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítását: a jelenleg működő 12-14 fős vegyes csoport helyett, a kisgyerneknevelői feladatokat jobban támogató megoldásként egy 0-2 éves korig 12 fővel működő csoport, valamint a 2. életévét betöltött gyermekeknek 14 fővel működő csoportot valósítanánk meg a leendő új épületben.
A személyi feltételek biztosítása: az intézmény vezetését továbbra is a jelenlegi összevont intézményt vezető látná el, ezért többletköltséget és személyt nem igényel a vezetői feladatok ellátása. Az új csoport és a megnövekedett terület miatt mindkét csoport külön főállású dajkával és két főállású gondozóval (1 fő kisgyermek gondozó nevelő 54-761-02, 1 fő csecsemő és
gyermeknevelő gondozó 55-761-01, 1 fő bölcsődei dajka végzettsége: bölcsődei dajka) lenne megfelelően ellátott, miközben a munkaidő-szervezés hatékonysága eredményeként az intézmény nyitvatartási ideje meghosszabbítható a jelenlegi 6-16 óráig tartó helyett a megnövekedett igényekhez alkalmazkodva 6-18 óráig, így a kisgyermeket nevelő szülők akár teljes munkaidős állást is vállalhatnak. A tervezett új férőhelyek biztosítására szolgáló új csoport gondozói létszáma 3 fős új munkahely-teremtést eredményez.
A projekt további célja, hogy megújuló energia használatával az új épület gazdaságosabban, környezetkímélőbben és esztétikusabban tudjon működni a mai elvárások szerint, a vidéki életminőség felzárkóztatása és az esélyegyenlőség javítása érdekében.
További részcél a megüresedő bölcsődei helyiség hiánypótló hasznosítása, lehetőség az óvodásoknak új tornaszoba kialakítására. Nagyobb óvodáskorú igény esetén a megüresedő helyiség újabb óvodai csoport indítását is megoldhatja.
A pályázati felhívás 3.1.szerinti tevékenységek vonatkozásában az alábbiakkal tervezzük megvalósítani céljainkat:
- új bölcsődei férőhelyekkel, új csoportszobával bővül a jelenlegi szolgáltatási mennyiség és minőség, melyet új épület építésével tervezünk megvalósítani a törvényi változásoknak, szabványoknak megfelelően. Meglévő köznevelési intézménnyel azonos telken létesítendő két csoportos bölcsőde, új 14 férőhellyel bővítve a jelenlegi 12 fős vegyescsoport lehetőségeit egy, csak 2. életévét betöltött óvodai előkészítő csoport indításával.
- új építés kapcsán teljes körű, komplex akadálymentesítést tervezünk
- energiahatékonyság érvényesítése érdekében megújuló energiaforrás telepítését tervezzük: napelemes rendszer a tetőszerkezeten elhelyezve, és hűtő/fűtő hőszivattyú rendszer használatát is, mellyel az épület üzemeltetési költsége jelentősen csökken
- nyilvánosság biztosítása a tervezés és a kivitelezés alatt is tervezett, hogy a lakosság teljeskörű tájékoztatásával előre látható legyen az intézmény kihasználtsága, miközben a környezettudatosság népszerűsítése is megvalósul.
- eszközbeszerzést a pályázati dokumentáció mellékletét képező MBE szakértője által véleményezett listája alapján tervezzük, korrigálva azokkal a meglévő eszközökkel, melyek a jelenlegi 12 fős csoport üzemeltetése során rendelkezésre áll, és megfelel az új intézmény előírásainak. Informatikai eszközök beszerzését pedagógiai szempont miatt nem tervezzük.
- bölcsődei szolgáltatásbővítés lehetőségét nem zárjuk ki, de csak az igények megnövekedése esetén tervezünk fizetős játszószoba működtetését gyermekfelügyelettel
- udvar, játszóudvar kialakítása: a kötelező szabványok (MSZE 24210-1:2012) szerinti négyzetméter és eszköztelepítéssel az európai uniós előírásoknak megfelelően kerül kialakításra
- kerékpár támaszok és tárolók telepítése: az előzetes tervekben is elhelyezésre kerültek
- babakocsi tároló kialakítása: az előzetes tervekben is elhelyezésre kerültek
- parkoló-férőhelyek, és akadálymentes parkoló fejlesztése: az előzetes tervekben is elhelyezésre kerültek.
A bölcsőde építése engedélyéhez szükséges hatályos jogszabályoknak, szabványoknak, műszaki előírásoknak megfelelő tervdokumentáció elkészítésére, hatósághoz történő beadására, engedélyeztetésére és a komplett kiviteli terv elkészítésére az önkormányzat a vállalkozóval a szerződést megkötötte.
Tervezett épületfelújítás részletes ismertetése:
A mai modern megújuló energia telepítésével minimalizált üzemeltetési költségek megvalósítását, így épületenergetikailag „közel nulla energiaigényű” épület lesz. Mindeközben az esélyegyenlőség érdekében az új épület teljes körű, komplex akadálymentesítéssel készül, míg a szabad férőhelyek arányában szociális alapon is lehet mód kisgyermekek felvételére.
A tervezési fázisba bevonásra kerül többek között rehabilitációs szakmérnök, energetikai szakértő, statikus és módszertani szakértő (MBE) is.
A leendő földszintes, lapostetős, önálló épület tömege alaprajzában két, jól elkülöníthető egységből áll. A bejárattól balra lévő épületrész nyaktagos átjáróval biztosítja a kapcsolatot a meglévő óvoda épülettel. Így ebben az egységben elhelyezett gondozónői szoba, a gondozónői öltöző, a teakonyha és a vezetői szoba. A bejárattól jobbra lévő egység fő helyiségei a csoportszobák, az átadó, a hozzácsatlakozó fürdető, biliztető. Kiszolgáló helyiségek, melyek ugyancsak ezen a részen helyezkednek el: előcsarnok, babakocsi tároló, takarítószer tároló, szülői wc (egyben mozgássérült wc), folyosó, a csoportszobákhoz kapcsolódó tárolók, az udvar felől megközelíthető udvari vizesblokk és kerti tároló. A játszóudvar, játszókert kialakítása: A csoportszobákból közvetlenül juthatunk ki a játszóudvarra, a fedett, illetve részben fedett teraszon keresztül. A játszóudvar füvesített, területe – a két csoportszobára vonatkoztatva – összesen 280m2. Itt helyezhető el a 4 m2 alapterületű lefedhető, ütéscsillapító anyagú peremmel határolt homokozó, és szabályozható kevert vízzel, elfolyó rendszerrel kialakított pancsoló. Az új épület hasznos területi megoszlása a helyiségek között: Gondozónői szoba 12,00 m2, Vezetői szoba 12,00 m2 Közlekedő Előtér 25,02 m2 Étkező konyha 6,00 m2 Öltöző 7,20 m2 Fürdő 2,85 m2 WC km. 1,50 m2 Közlekedő 9,15 m2 Babakocsi tároló 14,70 m2 Közlekedő 13,67 m2 Mozgáskorlátozott akadálymentesített WC 4,00 m2 Takarítószer tároló 2,00 m2 Tároló 11,15 m2 Fedett terasz 22,02 m2 Csoportszoba 49,77 m2 Biliztető 20,50 m2 Átadó 34,03 m2 Fedett terasz 18,50 m2 Csoportszoba 50,05 m2 Tároló 15,60 m2 WC mosdó 4,59 m2 Tároló 10,08 m2 Összes hasznos alapterület: 346,38 m2. A csoportszobák bútorozott területe teljesíti az egy gyermekre eső kötelező 3 m2 hasznos területet. A tervezett megújuló energiaforrások telepítése az épület energiaigényéhez igazítva: 15 kWp foto-villamos rendszer, 48 db polykristályos, 280 W-os napelem panelek és 15 kW névleges teljesítményű inverterrel oldható meg. A fosszilis energiafelhasználás (gáz) helyett a bölcsőde fűtését levegő-víz hőszivattyú rendszer fogja biztosítani 20 kW névleges teljesítményű levegő-víz rendszerű inverteres hőszivattyúval, nagy- teljesítményű hőfokszabályozós fűtőtestekkel.

Csatolmány(ok):