Hírek

Elérhetőségek

Téli rezsicsökkentés

Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal

8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3.

Tel.:88/596-583, Fax: 88/585-620 E-mail: berhida@berhida.hu

 

 

FELHÍVÁS

 

A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri természetbeni támogatására.

 

Tájékoztatjuk azon lakosokat/háztartásokat, amelyek a téli rezsicsökkentésben korábban még nem részesültek, valamint gáz- vagy távhő-szolgáltatási szerződéssel nem rendelkeznek, hogy szíveskedjenek a támogatásra való jogosultságukat a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatalnál jelezni az alábbiakban részletezett módon.

 

Háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő.

 

Az igénybejelentés további feltétele annak tudomásul vétele a bejelentő részéről, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzi, hogy a bejelentő háztartása korábban téli rezsicsökkentésben nem részesült. A természetbeni támogatás a fűtőanyagra vonatkozik, a támogatás nem fedezi az egyéb, például a szállítási, darabolási költségeket;

 

Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben már részesült, azaz az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 37/2018. (III.8.) Korm. rendelet szerinti fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő juttatásban részesült lakossági fogyasztó vagy fogyasztói közösség, illetve a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 39/2018. (III.12.) Korm. rendelet szerinti, a téli fogyasztási időszakban bekövetkező fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő árkompenzáció jóváírásban részesült, távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági fogyasztó. A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

 

A támogatás igénybevételére vonatkozó jogosultság bejelentését a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatalnál (8181 Berhida, Veszprémi út 1-3.) személyesen eljuttatott bejelentéssel lehet megtenni. Tájékoztatást az igénybejelentésekkel kapcsolatban az 88/596-583 telefonszámon adunk, igénylőlap a honlapról (https://berhida.asp.lgov.hu/) letölthető, illetve az ügyfélszolgálaton kérhető.

 

Igénybejelentések leadásának jogvesztő határideje: 2018. október 15.